Propunerea extinderii campaniei de acordare de despǎgubiri la nivel naţional

Consider cǎ este necesar ca locuitorii sǎ se simtǎ pe deplin susţinuţi de reprezentaţii cǎrora le-au arǎtat atât de multǎ încredere în momentul în care i-au ales. Aşadar, este de datoria noastrǎ sǎ le rǎsplǎtim aceastǎ încredere şi sǎ le arǎtǎm cǎ nu au greşit când au fǎcut aceste alegeri.

Prin urmare, propun ca decizia adoptatǎ de Consiliul Legislativ Local al Sectorului 4 de a despǎgubi locuitorii ale cǎror maşini au fost avariate de copacii doborâţi în urma viscolului de la începutul lunii ianuarie sǎ fie extinsǎ atât la nivelul întregii Capitale, cât şi la nivel naţional. În momentul de faţǎ, documentaţiile depuse la Direcţia Generalǎ de Poliţie Localǎ a Sectorului 4 de cǎtre cei care solicitǎ despǎgubiri sunt evaluate, urmând ca aceştia sǎ intre în posesia sumelor aferente costurilor de reparaţie dupǎ aproabarea Bugetului Local al Sectorului 4.

Principalul scop al demersului nostru este de a ajuta cetǎţenii şi de a le fi alǎturi atunci când aceştia au nevoie. Orice problemǎ administrativǎ îşi poate gǎsi relativ uşor rezolvarea atunci când existǎ implicare şi atenţie la problemele cu care se confruntǎ locuitorii.

Pentru a extinde aplicarea acestei hotǎrâri, va fi organizata o campanie de strângere de semnǎturi. Acestea vor fi depuse în Parlament, iar membrii acestuia vor primi o solicitare din partea noastrǎ de a le conferi prioritate intereselor cetǎţenilor, prin aprobarea acordǎrii de despǎgubiri proprietarilor ce au maşini avariate din cauza fenomenelor naturale, de cǎtre toate autoritǎţile locale. Avem de asemenea în vedere posibilitatea acordǎrii de despǎgubiri şi în alte situaţii în care cetǎţeanul a suferit pagube materiale pe domeniul public, nu doar în cazul în care neplǎcerile au fost cauzate de factori naturali. Pe raza Sectorului 4 vor fi amplasate corturi necesare strângerii semnǎturilor, iar cu ajutorul colegilor ce reprezintǎ alte sectoare, sper ca acest demers sǎ se deruleze pe o arie cât mai extinsǎ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *