” Adunarea Națională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba-Iulia în ziua de 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România. Adunarea Națională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul cuprins între râurile Mureș, Tisa și Dunăre.” – din textul original al Rezoluțiunii Adunării Naționale de la Alba Iulia din 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918.

1 Decembrie 1918 – 1 Decembrie 2016 – 98 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA! LA MULȚI ANI, ROMÂNI!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *