Condiţia Sectorului 4, o scurtă trecere în revistă

Ca orice regiune, Sectorul 4 are atât puncte forte, cât şi deficienţe ce trebuie rezolvate în cel mai scurt timp posibil. Unul dintre punctele forte ale Sectorului 4 este cel legat de surpafeţele parcurilor şi ale spaţiilor verzi, în general. Însǎ, costurile de întreţinere (tunsul ierbii, schimbarea plantelor de sezon, irigarea suprafeţelor) sunt foarte ridicate, iar de aceea trebuie gǎsitǎ o soluţie. De exemplu, o propunere poate fi plantarea de plante perene, pentru a diminua considerabil costurile de plantare.

Reabilitarea termicǎ a blocurilor este o altǎ problemǎ stringentǎ. Cu toate cǎ este o cerinţǎ europeanǎ, mai puţin de 10% din blocuri au fost anvelopate.

Existǎ de asemenea deficienţe la nivelul regenerǎrii urbane – cartierele, strǎduţele şi parcurile pentru copii constituie elemente care trebuie îmbunǎtǎţite cât mai curând.

Totodatǎ, şi şcolile se confruntǎ cu probleme majore, neexistând, pânǎ acum, cursuri şi dotǎri finanţate de primǎrie. Prin urmare, mobilierul de joacǎ din curţi este inexistent, toaletele sunt într-o condiţie precarǎ, cheltuielile cu amenajarea claselor şi achiziţionarea materialelor didactice au fost suportate de pǎrinţi.

Din pǎcate sunt probleme şi în ceea ce priveşte costurile grǎdiniţelor de stat. Aşadar, pentru a-i ajuta pe pǎrinţii cu venituri mici, voi face o solicitare Consiliului Local cu privire la acordarea unor subvenţii.

În ceea ce priveşte segmentul imobiliar, Sectorul 4 a cunoscut o înflorire spectaculoasǎ, însǎ, din pǎcate, unele construcţii nu au fost ridicate respectând normele legislative, deci sancţiunile trebuie sǎ fie aplicate în cel mai scurt timp.

Cu toate acestea, vǎ pot spune cǎ, în scurta perioadǎ în care am fost primar, am reuşit sǎ creez un cadru legal pentru a ajuta persoanele evacuate prin închirierea a 240 de unitǎţi locative. În plus, am acordat burse sociale, de studiu şi de performanţǎ pentru elevii şi profesorii care au avut rezultate semnificative.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *